เลือกวัตต์ (Watts) เครื่องตีแป้งเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมกับการใช้งาน ?

เรื่องของการเลือกวัตต์ (Watts) สำหรับเครื่องตีแป้งเท่าไหร่ จึงจะเหมาะสมนั้น ก่อนที่เราจะเลือกเป็นตัวเลขวัตต์ (Watts) เราควรทราบในเรื่องของการใช้งานของเราก่อน เพราะกำลังวัตต์ (Watts) ของเครื่องที่เราจะนำมาใช้นั้นควรไม่มาก หรือน้อยเกินไป สำหรับผู้เริ่มต้นในการทำนั้นถ้าหากเป็นเครื่องตีแป้งแบบมือจับหรือที่เรียกกันว่า Hand Mixer นั้นควรจะมีกำลังอยู่ที่ 350 วัตต์ขึ้นไป ส่วนเครื่องแบบตั้งโต๊ะหรือ Stand Mixer นั้นควรจะมีขนาดของกำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ เพื่อให้สามารถผสมส่วนประกอบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพมอเตอร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *